Regulaminy

W tym dziale znajdują się regulaminy obowiązujące w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej.

W załączniku znajduje się regulamin korzystania z dziennika elektronicznego.

W załączniku znajduje się regulamin biblioteki.